fbpx

W poprzednim artykule omówiliśmy Refleksję – metodę polegającą na zdemaskowaniu własnych modeli myślowych .
Teraz czas aby wyjść z tym problemem na zewnątrz .

Jak poprawić komunikację z innymi, jak nie ulegać sprawdzonym schematom myślowym – \”Moja  koncepcja jest najlepsza- i bronię  ją do utraty sił\”.  W jaki sposób zrozumieć, docenić i wybrać  najlepsze pomysły  spośród prezentowanych w mojej Firmie, Zespole, Drużynie. 

Odpowiedzi na te pytania zawarte są w dwóch metodach poprawy komunikacji : Twierdzeniu  i Dociekaniu.

 Twierdzenie  – Ujawnienie innym swojego Toku myślenia i rozumowania

  Dociekanie  – wnikając w sposób myślenia i rozumowania innych

Dobre opanowanie tych trzech metod :

Refleksja : Czyli Ja i moje wewnętrzne myślenie
Twierdzenie : Czyli JA – TY – umawiam Tobie mój tok myślenia
Dociekanie : Czyli TY- Ja – pokarz mi własny tok myślenia

Daje nam możliwość  na wypracowanie bardziej bogatego stanowiska, planu działania , wybór optymalnej strategii .  Są to umiejętności bardzo przydatne w pracach z grupą , w zespołach roboczych.

Stare powiedzenie „ Co dwie głowy – to nie jedna „ będzie tutaj adekwatne. Wprowadzenie takiego modelu komunikacji jest bardzo ważne w całej organizacji – ale jeżeli nie masz na to wpływu postaraj się wprowadzić je w swoim zespole .

Kultura komunikacji prowadzona według tych zasad  umożliwia poznanie zdania i pomysłów wielu osób – tych bardziej nieśmiałych, nowych w grupie czy też bojących wypowiadać inne zdanie niż Szef lub starsi koledzy .

Schematy rozmów opracowano na podstawie książki „ Piąta dyscyplina – materiały dla praktyka”, Kraków 2008


TWIERDZENIE  
Jak dobrze ujawnić swój proces myślowy
( Przykład rozmowy roboczej – wprowadzenie produktu X w 2 Q 2015 roku   )

Co robić

Co mówić

1.     Formułuje swoje założenie i przedstawiam dane które mnie skłoniły do przyjęcia

Uważam że , myślę z takich powodów

2.     Wyjaśniam swoje założenia

Założyłem , że ( np. drugi kwartał roku jest najbardziej optymalny …..
Doszedłem do takiego wnioski ……. ( na podstawie analizy danych z poprzedniego roku

3.     Wyjaśniam kontekst swojego punktu widzenia, oraz informacje na kogo w jaki sposób wpłynie ta propozycja

Uznałem, że w 2 Q roku pracownicy sa najbardziej wydajni i najmniej rozporoszeni

4.     Przedstawiam przykłady swoich propozycji – nawet hipotetyczne

Wyobraźcie sobie jak byśmy ten produkt wprowadzili w 3 Q ( okres wakacyjny dla handlowców i klientów –pracownik nie będzie miał szansy się wykazać i może to powodować jego frustrację. Ograniczenie ilości osób decyzyjnych u naszych kontrahentów .

5.     Zachęcamy innych do zagłębienia przedstawionego modelu oraz założeń na podstawie których doszedłem do wniosku

Co myślicie o tym co właśnie powiedziałem , jakie są luki w moim toku myślenia , co moglibyście dodać do tego

6.     Przy zakwestionowaniu naszej propozycji nie wycofujemy się tylko staramy się zgłębić problem

„Będzie to omówione w dociekaniu „ 

7.     Wskazujemy najsłabsze punkty naszego pomysłu. Taka postawa powoduje że jesteśmy czyści – z jednej strony zachęcamy innych do dyskusji , z drugiej  nasz potencjalny przeciwnik który być może zna te słabe punkty nie będzie mógł już nas z taką siłą zaatakować jak planował

Mam kilka punktów do których nie jestem pewien , ten aspekt wydaje mi się najsłabszy

8.     Zasady prawidłowej komunikacji: jestem otwarty , słucham i zachęcam innych do

Czy wy to widzicie inaczej, jakie macie zdanie, co wam się podobało a co budzi największe wątpliwości .To co przeczytaliście  to jest scenariusz : wg którego można zastosować każdej rozmowy w każdym dialogu .


DOCIEKANIE


Dociekanie –Ty mówisz a ja jestem odbiorcom komunikatu . Pamiętajmy tutaj o naszej postawie : faktyczna chęć zbadania problemu , życzliwość. Unikamy udowodnienia rozmówcy, że nic nie wie.

Co robić

Co mówić

1. Sprowadzamy innych w dół nasz drabiny wnioskowania , staramy się poznać dane na których one się opierają
2.  Posługujemy się językiem nieagresywnych
3.   Pytać w sposób który nie składnia do postawy obronnej ale nie sugeruje odpowiedzi
4.  Wydobywamy na światło dzienne toku rozumowania naszego rozmówcy – staramy się zrozumieć dlaczego oni mówią to co mówią
4. Upewnić się czy dobrze zrozumiałeś  wypowiedzi rozmówców
5.     Prosić o przykłady
6.     Uważnie wsłuchiwać się we wszystkie nowe idea
7.     Nie koncentrować się na zbijaniu argumentów i forsowaniu swojego stanowiska

Co składania Ciebie do takiej konkluzji, na jakich danych się oparłeś ,
Pomóż mi lepiej zrozumieć Twój tok myślenia w tym punkcie
Dlaczego to jest takie istotne dla rozwiązania , jaki ma to związek z przedstawionymi problemami , jaki jest dalszy ciąg Twojego rozumowania
Pytam o twoje założenia ponieważ – … ja w tym punkcie doszedłem do innego wniosku
W jaki sposób twoja koncepcja wpłynie na …..Pozdrawiam
Hania Mańczak-Jankiewicz