Doradca Zawodowy czy Coach Kariery ?

Kto jest kim i w czym mogą Tobie pomóc?

Zapewne wielokrotnie spotkaliście się z wymiennym traktowanie tych dwóch określeń Doradca zawodowy – Coach kariery –  Czy to jedna osoba i jeden zawód?  Czy zajmują się tą samą problematyką?  Dzisiaj krótkie subiektywne podsumowanie obu profesji. Mam nadzieję, że ten tekst ułatwi Tobie podjęcie decyzji Kogo potrzebujesz. Na końcu poniższego artykułu  kilka pytań i odpowiedzi, z którymi często się spotykam w mojej pracy.


Podstawową wspólną cechą tych dwóch zawodów jest to, że obie zajmują się tematyką pracy i kariery zawodowej. Jedak każdy z nich może używać  innych narzędzi diagnostycznych oraz zajmować się innym obszarem Twojego rozwoju.  

1.Doradca Zawodowy  

Doradztwo zawodowego to taka dziedzina kariery zawodowej, która ma bardzo szerokie spektrum działania.

Doradca zawodowy zazwyczaj pracuje z Tobą nad rozwiązaniem dwóch dużych problemów: wyboru konkretnego zawodu lub zmiany zawodu t.zw. przekwalifikowania się oraz przy młodszych osobach wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (wybór szkoły średniej lub kierunków studiów). 

Zadaniem podstawowym Doradcy zawodowego jest ocena Twoich predyspozycji i preferencji zawodowych – Ja dzielę ją na trzy etapy pracy: 

 

Etap I – Predyspozycje zawodowe  

Predyspozycje Zawodowe to Twoje naturalne wrodzone zdolności do wykonywania niektórych zawodów, to  taki obszar twoich uzdolnień, który zawsze wykonywałeś lepiej niż inni. Wyróżnia się 6 typów osobowości zawodowej: realistyczny, konwencjonalny, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i badawczy. Każdy z tych typów odpowiada innym zainteresowaniom, dlatego tez ludzie wybierają różne zawodowy i odnoszą sukcesy w określonych dziedzinach.

Nie wszyscy z nas byliby doskonałymi  księgowymi, handlowcami czy naukowcami. Z tego powodu tak ważne jest dobre sprofilowanie swoich preferencji, aby wybierać profesje, do których mamy wrodzone talenty.

Często powtarzam, że nie ma złych pracowników tylko są źle sprofilowani😊.
Brak sukcesu zawodowego może być spowodowany faktem, że wybieramy pracę lub zawód, który nie jest w obszarze naszych naturalnych talentów.

Nie ma typu czystego – zazwyczaj wyróżnia się 3 typy wiodące, które bardzo często się uzupełniają – Niekiedy mogą występować w pracy równocześnie lub możemy je realizować jako pasję.

Przykładowo, jeśli ktoś  z nas wybiera zawód handlowca (typ społeczny) ale jego pasją jest np. gotowanie (typ realistyczny). Można sądzić, że w innych okolicznościach z powodzeniem mógłby również wykonywać  zawód kucharza.  

Wykonanie testów predyspozycji zawodowych może w znacznym stopniu ułatwić wybór ścieżki edukacyjnej oraz znalezienie konkretnej pracy, która przyniesie wiele satysfakcji.

Wyniki takiego badania nie wskażą jednego, konkretnego zawodu, ale, na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi, pozwolą określić kierunek poszukiwań.  

Doradca zawodowy używa, różnych narzędzi diagnostycznych – zakłada się, że powinno się wykonać przynajmniej 2 testy predyspozycji, z których wyciąga się wspólny mianownik.

Kiedy warto zrobić test predyspozycji zawodowych

 ➡ Podczas zmiany pracy lub braku zadowolenia z obecnej pracy lub przeświadczenia, że obecnie wykonywanie zajęcie nie spełnia moich oczekiwań i nie wiąże swojej dalszej przyszłości zawodowej.

 ➡ Przed wyborem szkoły średniej lub kierunku studiów.

II. Preferencje Zawodowe:

Jeżeli znamy już predyspozycję idziemy krok dalej do oceny i dopasowania ich do Twoich preferencji (Tego co lubisz robić najbardziej). Wykonywanie zadania, które się lubi jest kluczowe w docelowym zadowoleniu z pracy. Jeżeli coś lubimy wykonujemy to chętniej i tym samym lepiej. Jeśli robimy to dobrze wrasta nasze zadowolenie i jakość pracy, która docelowo ma przełożenie na ostateczny sukces zawodowy i finansowy.

Zazwyczaj potrafimy wykonywać różne czynności i bardzo często moglibyśmy pracować na różnych stanowiskach i wykonywać kilka zawodów.

Sztuką jest dopasowanie i znalezienie tego obszaru, który Ty osobiście lubisz najbardziej! 

 

III. Indywidualny Plan Działania

Trzecim etapem pracy z Doradcą Zawodowym jest dostosowanie preferencji i predyspozycji do realnych możliwości i sytuacji życiowej w której jesteś. (zobowiązania finansowe, poziom dochodów, który musisz utrzymywać, godzina pracy, miejsce wykonywania danej pracy). Czasami marzymy o jakieś pracy o wyborze jakiegoś zawodu, ale nie możemy sobie w chwili obecnej na to pozwolić. Np. musimy więcej zarabiać, a przekwalifikowanie będzie się wiązało z niższymi dochodami lub ich brakiem przez jakiś czas, podoba nam się jakaś profesja, ale wymaga ona pracy w godzinach popołudniowych – na co nie możemy sobie w chwili obecnej pozwolić w związku z naszą rodziną lub dziećmi.

Zadaniem Doradcy zawodowego jest osadzenie Ciebie (Twoich predyspozycji i preferencji) w realnym świecie. 😊

Efektem powinno być: 

Opracowanie dla Ciebie indywidualnego planu działania, który zakłada:

Ja osobiście zawsze planuję 3 ścieżki:

Praca A – Praca idealna – taka którą chcesz wykonywać, masz ku temu predyspozycje i preferencje – Ale nie zawsze możesz ją rozpocząć od razu: Czasami wymaga to uzupełnienia wiedzy, czyli rozpoczęcia dodatkowej edukacji, a czasami po prostu nie stać Ciebie w chwili obecnej na zmianę i rozpoczęcie nowej pracy i musisz to rozbić po woli.

Praca B – Taki obszar zawodowy, który mogę wykonywać obecnie mam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i mogę w ten sposób zarabiać na życie – ale nie jest to do końca moja pasja.

Praca C – Zawodowy i zajęcia, które mogę wykonywać, ale ich nie lubię – Praca na t.zw czarną godzinę.

Po określeniu tych ścieżek to Ty podejmujesz decyzję co w chwili obecnej jest dla Ciebie optymalne co wybierasz – Następnie opracowuje się ścieżkę dojścia do pracy idealnej, jeżeli jesteś na to gotowy.

Dla osób, które jeszcze nie pracują opracowuje się indywidualną ścieżkę kariery, w której uwzględnia się określone szkoły, kierunki studiów, kursów kwalifikacyjnych, które umożliwią zdobycie odpowiednich kwalifikacji i docelowo pracy.

 

Zachęcam wszystkich do przejścia takiej drogi, ponieważ bardzo ułatwi to szukanie pracy i wybranie określonej profesji Zrozumienie siebie w kontekście osobowości zawodowej pomaga zrozumieć wcześniejsze nieprowadzenia w pracy i szukania miejsc, które naprawdę nam odpowiadają.

2. Coaching Kariery 

Coaching jest procesem psychologicznym polega na interaktywnej współpracy pomiędzy klientem a Coachem w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Coaching pomaga i przyspiesza rozwój i polepsza efekty działania w dążeniu do realizacji celu. słowo pochodzi z języka angielskiego i w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza trenowanie.

Sesje treningowe toczą się zazwyczaj bez użycia narzędzi diagnostycznych. Coach zakłada, że wszystko czego potrzebujemy mamy w sobie – tylko musimy to odkryć i przejąć odpowiedzialność za życie jakie tworzymy.

Coach jest towarzyszem w podróży klienta, który szukaniu rozwiązań – coach nie proponuje rozwiązań i nie sugeruje działania- przez odpowiednie pytania naprowadza klienta na odpowiedzi, które są w nas. Jest to bardzo intensywny proces psychologiczny. Efekty coachingu zazwyczaj uzależnione są od nas – czy my będziemy chcieli ta zmianę wdrożyć i czy będziemy na to gotowi i odważni – ale na pewno w rozbudzeniu tej odwagi Coach zdecydowanie pomoże.

Sesja coachingowa, nie kończy się diagnozą tylko ma na celu zmobilizowanie nas do rozważenia różnych opcji, które pojawiły się w tkacie spotkania czy też wdrożenia pewnych rozwiązań, na które się wspólnie umówiliśmy. W tym procesie najwięcej pracy wykonuje klient – pomiędzy sesjami: gdzie mamy czas, aby pewne sytuacje, procesy zaobserwować, przyjrzeć się im i wdrożyć.

W obszarze zawodowym Coach kariery pracuje zazwyczaj nad poprawą konkretnych obszarów, które nam przeszkadzają:

 ➡ nad wzrostem zadowolenia z pracy

 ➡ poprawą skuteczności w pracy

 ➡ uzyskaniem równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym

 ➡ usunięcie blokad, które są w nas i które hamują rozwój

 ➡ poradzenie sobie ze zmianą pracy

Zadaniem coacha jest motywowanie i inspirowanie Ciebie do zmiany. Tak, abyś wykorzystał potencjał, który w sobie posiadasz!

 

Pytania  i Odpowiedzi 

# 1. Czy Doradca zawodowy jest coachem kariery – A Coach kariery Doradcom zawodowym?.

Oba zawody mogę się pięknie uzupełniać i na pewno z dużą korzyścią dla Ciebie byłoby, aby Doradca zawodowy była CK i na odwrót. Aczkolwiek obie te profesje wymagają różnych kompetencji, przebieg spotkań i oczekiwanie efekty są odmienne, dlatego nie zawsze tak się dzieje.

#2. Ile trwają Sesje i jak wiele takich sesji należy odbyć?

To zależy od Twoich potrzeb, ale mogłabym uznać, że Doradztwo Zawodowego jest procesem zamkniętym i powinni trwać nie krócej nie 2 sesje po 2 godziny.  Docelowo powinno się zamknąć w 3 sesjach.

Coaching kariery jest natomiast procesem otwartym możesz zdecydować się na jedną sesję lub kilka w zależności od rodzaju problemu z jakim się zgłaszasz. Jeżeli zgłaszasz się z ogólnym niezadowoleniem z pracy na pewno Coach będzie dążył do poszukania obszarów, które są za to odpowiedzialne– Czy coach Tobie pomoże znaleźć rozwiązać i Ty będziesz z tego zadowolony w dużej mierze zależy od Ciebie. Ponieważ w tej relacji to Ty pracujesz ze sobą i ze swoimi słabościami. 

Warto zdecydować się na minimum 2 sesje, ponieważ coaching to jest proces.  Być może uda się dojść potrzeba więcej. do rozwiązania po jednej sesji, a czasami tych spotkań

# 3. Czy zacząć od Coacha czy od Doradcy Zawodowego?

To wszystko zależy od Twojej osobistej sytuacji i problemu, z którym się zmagasz.  Jak widzisz oba zawody są odmienne i pracują trochę nad innymi obszarami.

Jeżeli masz problem w pracy a nigdy nie wykonywałeś diagnozy predyspozycji – być może warto zacząć od Doradcy Zawodowego, aby mieć fundament swojej osobowości zawodowej. Często pomogą to zrozumieć już pewne zależności.

# 4. Na co zwrócić uwagę wybierając Doradcę ?

Na doświadczenie i wiedzę osoby, która doradza. Obszar zawodowy każdego człowieka dotyka wielu aspektów gospodarczych oraz psychologicznych. Coach kariery oraz Doradca Zawody powinni się wykazać znajomości zawodów, rynku pracy, także osobowości człowieka.

Pozdrawiam Serdecznie 

Hanna Mańczak-Jankiewicz

Zapraszam Ciebie jeszcze na mojego fanpage’a wystarczy, że klikniesz! 

 

Hanna Mańczak-Jankiewicz

Hanna Mańczak-Jankiewicz

Leave a Replay

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *